Geodetske storitve


V podjetju opravljamo vse geodetske storitve, ki jih predpisuje Zakon o evidentiranju nepremičnin. Storitve opravimo kakovostno, hitro in zanesljivo, pri tem pa so želje naših strank vedno na prvem mestu, če zakoni in pravilniki dopuščajo njihovo izvedbo.

Geodetske izmere opravljamo na celotnem območju Republike Slovenije.

Med naše storitve sodijo: ureditev meje, izravnava meje, parcelacija, upravna in pogodbena komasacija, označitev meje z mejniki v naravi, določitev zemljišča pod stavbo, vpis stavb v kataster stavb, izdelava geodetskega načrta, zakoličba stavb in objektov, vpis objektov v gospodarsko javno infrastrukturo in evidentiranje vplivnih območij.


Kontaktirajte nas in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili na vaše vprašanje in povpraševanje.