Pet ključnih stvari pred nakupom nepremičnine

Katera poizvedovanja je treba opraviti pred nakupom stanovanja ali hiše, v kateri kot je treba pogledati, kaj pomenijo stare varovalke in zakaj je treba priti na obisk tudi pred spanjem? O tem svetuje predsednik Združenja ocenjevalskih podjetij (ZOP) pri GZS Boštjan Boh.

ZOP je bil ustanovljen 1. julija in ima za zdaj 11 članov. "Vrednotenje nepremičnin je bilo do zdaj prevečkrat popoldanska dejavnost državnih uradnikov, mi pa želimo dejavnost izboljšati, profesionalizirati, popularizirati dobre prakse in preprečiti nelojalno konkurenco. Zato smo sklenili, da morajo imeti naši člani vsaj enega redno zaposlenega pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, imenovanega na podlagi zakona o revidiranju ali zakona o sodiščih," razlaga Boh.

Preverite oglase in izvedene prodaje

In kakšni so nasveti za kupce? "Najprej morajo pregledati izbrani okoliš, kaj se tam prodaja, po kakšnih cenah. Preverijo naj ponudbo na spletu, v časopisih, pri nepremičninskih agencijah. Zelo uporabni so tudi podatki o sklenjenih poslih, ki jih ima geodetska uprava. Po nekaj pregledih, klicih in pogovorih vam bo že precej bolj jasno, kakšno stanovanje in po kakšni ceni lahko dobite na primer na Brilejevi v Ljubljani," svetuje predsednik ZOP.

Pet korakov

Seveda pa vsa dvosobna stanovanja v isti soseski niso enaka. Zato je treba po Bohovih besedah ob ogledu predvsem preveriti:

1. Stanje v zemljiški knjigi: urejen vpis je izrednega pomena, zato je treba preveriti, ali je nepremičnina sploh vpisana v zemljiško knjigo in ali oziroma kakšne plombe (zastave) so na njej.

2. Kaj je z dovoljenji za poseg v prostor: če gre za starogradnjo, je dobro vedeti, ali je bilo kaj dozidano, spremenjeno in ali je bilo to narejeno na podlagi pridobljenih dovoljenj.

3. Mikro in makro lokacija ter lega: seveda vam mora biti najprej všeč, pomembno je, kje so cesta, železnica, bolnišnica, pa tudi kakšni so sosedje. Zato je dobro nepremičnino in okolico obiskati v različnih delih dneva, med delavniki in vikendi.

4. Kakovost gradnje ter urejenost in vzdrževanje: pozanimajte se o materialih, morebitnih obnovah, popravkih. O zgodovini nepremičnine veliko povedo napeljave (hodnik je sicer lahko na novo prebeljen, omarica z varovalkami pa vam razrije, da so napeljave stare), preverite okna, vrata in podobno.

5. Mesečni stroški vzdrževanja: precej mogoče je, da se bodo nenačrtovano močno zvišali, zato jih raje ocenjujte navzgor kot navzdol.

Vir: Finance, Katarina Matejčič