Nova stanovanjska soseska v osrčju Gorenjske

RE/MAX Evropa: »Raznolikost na Evropskem trgu nepremičnin«

Evropska raznolikost se jasno izraža tudi na Evropskem nepremičninskem trgu.

Kot navaja RE/MAX-ovo evropsko poročilo za stanovanjske nepremičnine, ki je bilo pravkar izdano, so najpomembnejši skupni imenovalec Evropskega trga nepremičnin zgodovinsko nizke obrestne mere. V večini evropskih nepremičninskih trgov se postopno povečuje povpraševanje in zmerno povečujejo cene.

Tudi v Sloveniji se je preteklo leto trend rasti prometa na nepremičninskem trgu, ki se je začel leta 2014 z občutno oživitvijo stanovanjskega trga, z nekoliko zmanjšano močjo nadaljeval, cene stanovanjskih nepremičnin pa so ostale na približno enaki ravni kakor leto prej. V RE/MAX-u Slovenija opažajo, da so slabe razmere na trgu kupce naučile razlikovati med slabimi in dobrimi nepremičninami ter potrpežljivosti pri pogajanjih.

Ekonomska kriza se še ni zaključila, vendar cene okrevajo

Namen RE/MAX-ovega evropskega poročila za stanovanjske nepremičnine je kratek pregled evropskega trga nepremičnin in indeksa cen, ki temelji na internih podatkih RE/MAX mreže. V skladu z ugotovitvami raziskave, številne države v Evropi še vedno čutijo posledice gospodarske krize, cene pa so v primerjavi z letom 2015 začele ponovno okrevati. V Sloveniji je bilo tako kot v Italiji in na Finskem rahlo povečanje cen stanovanjskih nepremičnin za prodajo za med 0,5 in 1,8 odstotka, medtem ko za razliko s Finsko in Italijo v Sloveniji nismo zaznali povečanja cen najemnin. V Franciji in Avstriji so cene v zadnjih 12-ih mesecih stabilne in RE/MAX-ovi strokovnjaki ne pričakujejo nobenih sprememb v tem trendu. Tudi na Češkem in v Romuniji velja enako za stanovanjske nepremičnine in nepremičnine za najem, medtem ko so prodajne cene od leta 2015 narasle za približno 5 odstotkov. S povečanjem cene za 6,6 odstotka je Španija priča precej višji rasti prodajnih cen, medtem ko so se cene najema povečale v manjšem obsegu, za 1,4 odstotka.

Drugačno stanje je na Portugalskem, v Nemčiji in Turčiji: cena nepremičnin je poskočila, s povečanjem povprečne cene za več kot 10 odstotkov. Podrobnejši pogled razkrije pa razkrije, da se cene zelo razlikujejo med mestnimi in podeželskimi območji. Zaradi rasti števila prebivalstva, begunske krize in – na nekaterih področjih – pomanjkanje razpoložljivih nepremičnin za prodajo ali najem, hitro narašča povpraševanje za nepremičnine v mestih in kot posledica sledi naraščanje cen nepremičninin.

Težko pa damo posplošeno poročilo ali enakomerno sliko za Grčijo, Slovaško ali Švico: na teh trgih so cene ali razmeroma enakomerne ali le rahlo naraščajo ali padajo.

Pričakuje se večje povečanje prodajne cene kot cene najema

Mnoge evropske regije navajajo lokalno politiko in mednarodni razvoj (npr. BREXIT) kot ključno točko razvoja stanovanjskega trga. Michael Polzler, generalni direktor RE/MAX Evrope navaja: "Na gospodarstvo in še posebej na stanovanjski trg vedno močno vplivajo politične razmere v državi in njene sosednje države. Drugi pomembni dejavniki so novi predpisi ali zakonodaja, kot tudi obrestne mere in pogoji za bančna posojila." Če povzamemo izsledke raziskave, RE/MAX strokovnjaki v prihodnjih šestih mesecih napovedujejo večje zvišanje cen stanovanjskih nepremičnin za prodajo kot zvišanje cen najemnin za stanovanjske nepremičnine.

Igor Horvat, regionalni direktor RE/MAX Slovenije navaja, da v Sloveniji v RE/MAX-u zaznavamo večje povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah za lastno uporabo. Zaradi znižanja cen v preteklih letih, ugodnih bančnih posojil, nestabilnih trgov vrednostnih papirjev in razmeroma nizke obdavčitve nepremičnin pa postajajo stanovanjske nepremičnine zanimive tudi iz naložbenega stališča. „V prihodnosti zaradi povečanega povpraševanja ter v nekaterih delih Slovenije že zelo slabe ponudbe, pričakujemo tudi povečanje cen na trgu stanovanjskih nepremičnin za nakup".


O poročilu o stanovanjskih nepremičninah RE/MAX Evrope

Polletno poročilo o stanovanjskih nepremičninah RE MAX Evrope je bilo izdano julija 2016 in predstavlja kratek pregled evropskega trga nepremičnin in njegovih sedanjih in prihodnjih gibanj cen za prodajo in najem stanovanjskih nepremičnin. Raziskava temelji na podatkih RE/MAX regij (Avstrija, Češka, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švica, Turčija). Številke so povprečja notranjih RE/MAX-ovih podatkov iz sodelujočih držav, in ne razlikujejo med mesti in podeželjem niti med različnimi vrstami nepremičnin.


Nova stanovanjska soseska v osrčju Gorenjske

RE/MAX in Slovenija

V Sloveniji s koncem 2014 zaznavamo konec krize na trgu nepremičnin. Od takrat so cene rahlo narastle, količina vrednosti prodanih nepremičnin v RE/MA-u za stanovanjske nepremičnine pa je za prvo polovico 2016 znašala 20 milijonov evrov. V RE/MAX Slovenija opažamo, da so slabe razmere na trgu naučile kupce razlikovati med slabimi in dobrimi nepremičninami, naučile pa so jih tudi potrpežljivosti pri pogajanjih. V Sloveniji pričakujemo 2-odstotno rast cen stanovanjskih nepremičnin, medtem ko pri najemih rasti cen ne pričakujemo. Povpraševanje po stanovanjih narašča, vendar zaznavamo veliko pomanjkanje novih. Na trg bodo večinoma še zmeraj bolj vplivali kupci kot prodajalci.

*************************************************

ALI VESTE? EN SVET – EN ISKALNIK - Pripomoček za iskanje nepremičnin po vsem svetu, na enem mestu, v slovenskem jeziku

Tudi nepremičninski trg postaja globalen in kupci ne iščejo več nepremičnin samo v svojem okolju, temveč tudi drugje po svetu. Zato so v RE/Max-u razvili spletno stran global.remax.com, (http://global.remax.com/), kjer lahko kupci v 41 jezikih, vključno v slovenskem, iščejo nepremičnine iz 100 držav po svetu. Obiskovalci lahko tudi preverijo cene v 31 različnih valutah in pridejo do zadnjih nepremičninskih novic in dogodkov.


RE/MAX Slovenija je mreža nepremičninskih družb z mednarodnim zaledjem, ki združuje lokalno strokovno znanje in mednarodne izkušnje. Danes povezuje že več kot 70 nepremičninskih svetovalcev v 12 nepremičninskih agencijah po vseh Sloveniji, ki delujejo po sistemu franšiz in imajo tako dostop do vseh znanj, izkušenj in pomoči krovne družbe. RE/MAX sicer velja za številko ena na področju prometa z nepremičninami in je najhitreje rastoča mreža nepremičninskih agencij v Evropi. Združuje agencije v 100 državah po svetu ter 33 državah v Evropi in beleži že 42 let kontinuirane rasti, samo v Evropi pa združuje več kot 16.000 nepremičninskih svetovalcev v več kot 1.700 neodvisnih agencijah.Več informacij: Janja Čeh Horvat, izvršna direktorica RE/MAX Slovenija, tel: 02 749 34 62, fax: 02 749 34 65, email: janja.cehhorvat@re-max.si , RE/MAX Slovenija, www.re-max.si.

Za vas na voljo več kot 70 nepremičninskih svetovalcev na 12 lokacijah po vsej Sloveniji!

Poišči svojega lokalnega svetovalca
ali svojo lokalno RE/MAX pisarno.

Lovec na kupce

Najdite kupca za vašo nepremičnino.
Prodajalci nepremičnin, povežite se z aktivnimi kupci nepremičnin! Preverite, koliko potencialnih kupcev ali najemnikov išče nepremičnino, kot je vaša.

Lovec na nepremičnine

Lovec na nepremičnine je avtomatski obveščevalec, ki za vas brezplačno neprestano išče izbrane aktualne nepremičnine, ki ustrezajo vašim iskalnim kriterijem in vam jih pošlje na vaš elektronski naslov.