Kako so se v RE/MAX-u nepremičninski posredniki prilagodili omejitvam zaradi Covida

20. 11. 2021 - Avtor: RE/MAX Slovenija
Kako so se v RE/MAX-u nepremičninski posredniki prilagodili omejitvam zaradi Covida

V tem času je v ospredje prišla naša mreža in povezanost z ostalimi Evropskimi državami, saj smo se redno srečevali preko spleta in delili dobro prakso. Na zaprtje smo tako bili pripravljeni že prej, saj smo bili seznanjeni z prakso RE/MAX Italije, ki je Covid-19 obdobje zelo močno občutila kot prva v Evropi. V času zaprtja se je aktivno vlagalo v izobraževanje posrednikov, kot npr. kako učinkovito uporabljati splet in tehnologijo tudi v času spremenjenih razmer, vključili smo motivacijske vsebine in predvsem delitev dobre prakse.

Tudi pri nas se razvija praksa prodaje in nakupa nepremičnin na daljavo, praksa, ki bo verjetno ostala zaradi udobja, učinkovitosti in zagotavljanja varnostnih ukrepov pri izvajanju skoraj vseh aktivnosti.

V veliki meri smo spremenili in prilagodili način našega dela, veliko je video predstavitev nepremičnin, virtualnih ogledov, podpisovanja pogodb ter dogovorov na daljavo s pomočjo digitalnega podpisa. Organizirali smo tudi virtualne dneve odprtih vrat v živo. Zaradi znanja, ki smo ga pridobivali s strani RE/MAX Evrope smo lahko reagirali zelo hitro.

Na daljavo se lahko sestaneš s stranko, ki za to potrebuje samo računalnik ali telefon in e-mail, na katerega prejme povezavo do virtualnega prostora, kjer se s posrednikom sestaneta, se pogovorita o njenih željah, s prodajalcem določita oglaševano ceno, določita primeren način trženja nepremičnine, s kupcem pa lahko skupaj natančneje določita njegove kriterije in cenovni okvir. Pogodba o sodelovanju se lahko podpiše z digitalnim podpisom, posrednik pa lahko prične z delom še isti dan. Velik del promocije in obveščanja poteka preko spleta in telefona.
Na virtualen način sicer ogledi lahko potekajo, naredi se lahko izbor primernih nepremičnin, seveda pa je v večji meri ogled nepremičnine v živo za večino kupcev neizbežen.

Podrobnosti prodaje nepremičnine, ki so nato zapisani v kupoprodajni pogodbi, se lahko sicer uredijo virtualno, čeprav se mi zdi ustrezneje, če tak pogovor poteka osebno.
Za notarsko overitev, ki pa je potrebna za vpis v zemljiško knjigo pa je osebna prisotnost strank obvezna.

Verjamemo, da bo v določeni meri, zaradi udobja, učinkovitosti in zagotavljanja varnostnih ukrepov, ostala nekatera opravila na daljavo v praksi še dalj časa.

Kljub temu, da so nas presenetili primeri, ko so stranke nepremičnino kupile na podlagi virtualnega ogleda, je ta del prodaje in nakupa še zmeraj najbolj ključen dejavnik pri odločitvi za nakup. Nakup nepremičnine je namreč povezan z občutki, čustvi. Prav tako je pogovor s posrednikom bistveno drugačen, ko sta skupaj na ogledu nepremičnine in tehtata prednosti ter slabosti nakupa določene nepremičnine.


najem s kasnejšim odkupom - svetovanje

Kljub temu menimo, da strahu pred tem, da bi tehnologija v svetu nepremičnin nadomestila človeka, ni. Nakup in prodaja nepremičnin ostajata še zmeraj osebna izkušnja in kljub prisotnosti številnih tehnologij, ki podpirajo aktivnosti pri nepremičninskem posredovanju, ljudje še zmeraj ostajajo v središču transakcije.

Nepremičninski posredniki svojim strankam ponujajo preveč vrednosti, da bi jih tehnologija lahko zamenjala. Nova tehnologija je nepogrešljiva, marsikaj poenostavi, ne more pa občutiti vaših skrbi, želja in izzivov, ne premore sočutja in ne zmore graditi dolgoročnega odnosa, ki je ključ za dobro sodelovanje z nepremičninskim posrednikom – tega tehnologija ne bo nadomestila.

Kaj bi v trenutnih okoliščinah svetovali potencialnim strankam ali širši javnosti?

Nakup nepremičnine naj bo premišljen dogodek in strankam svetujemo, da naj dobro pretehtajo cenoven okvir nepremičnine, ki jo nameravajo kupiti. Pozorni naj bodo kakšen kredit vzamejo in kaj se lahko zgodi, če npr. eden izmed partnerjev izgubi službo. Nakup nepremičnine ne sme temeljiti samo na čustvih temveč mora narejen preudarno in varno. Dobro morajo razmisliti kaj od nepremičnine želijo ter nato izbrati tisto, ki ustreza njihovim potrebam in cenovnemu okvirju. Velikokrat se zgodi, da po pogovoru s posrednikom izberejo nekaj povsem drugega kot so iskali na začetku.

Kljub temu pa nepremičnina ostaja ena izmed najvarnejših naložb in v prihodnosti pričakujemo kar nekaj investicijskih priložnostih, še posebej iz poslovnega segmenta.

Prav tako nam je trenutna situacija pokazala, da se je tudi tokrat nepremičnina izkazala kot najboljša naložba, ki ohrani ali celo poveča svojo vrednost tudi v času nenadnih sprememb na trgu.

Kupujete nepremičnino?

Veliko naših oglasov vsebuje video in lokacijo. Za več informacij o nepremičnini ali virtualni ogled se obrnite na naše nepremičninske posrednike, navedene ob oglasu ali zahtevajte
BREZPLAČEN POSVET
Varno in učinkovito!
kako postati nepremičninski posrednik z remax-om

Postani RE/MAX nepremičninski posrednik

Prijavite se na seminar 60 minut. Pišite nam na kariera.info@re-max.si