Pravno svetovanje

Izvajamo široko paleto pravnih storitev na področju gospodarskega pogodbenega in gospodarskega statusnega prava. Gospodarskim subjektom s sedežem v Republiki Sloveniji kakor tudi tujim subjektom ponujamo podporo eminentnih pravnih strokovnjakov in odvetnikov z licenco za zastopanje strank v Republiki Sloveniji, zlasti na področjih gospodarskega in civilnega prava, kakor tudi prava intelektualne lastnine ter delovnega, nepremičninskega in upravnega prava.

V okviru svoje dejavnosti ponujamo zlasti:

  • • sestavo različnih vrst pogodb za obligacijska razmerja gospodarskega prava na najvišjem strokovnem nivoju;
  • • izdelavo ekspertnih pravnih mnenj iz širšega področja zasebnega prava (gospodarsko pravo, civilno pravo, delovno pravo, pravo intelektualne lastnine, civilno nepremičninsko in upravno nepremičninsko pravo, davčno pravo…) za zasebne gospodarske subjekte, kakor tudi subjekte v večinski javni lasti;
  • • izvajanje storitev odvetniškega zastopanja pred sodišči in drugimi državnimi organi preko odvetnikov – specialistov gospodarskega prava z odvetniško licenco na področju Republike Slovenije;
  • • sestavo pogodb o zaposlitvi in obveznih ali fakultativnih notranjih aktov (pravilnikov) gospodarskega subjekta;
  • • poglobljene pravne preglede korporacijskega ustroja gospodarskih družb ter konsolidacij in svetovanje glede pravnih rizikov ter optimizacije njihovega korporacijsko-pravnega ustroja;
  • • svetovanje in pomoč pri statusnih preoblikovanjih gospodarskih subjektov (združitve, razdelitve, oddelitve, spojitve gospodarskih subjektov, ipd.);
  • • svetovanje glede pravil davčnega prava in zastopanje v davčnih in drugih upravnih postopkih pred upravnimi organi;
  • • pripravo družbenih pogodb in pravnih podlag za ustanovitev gospodarskega subjekta na podropju Republike Slovenije za tuje subjekte.

Na podlagi bogatih strokovnih in akademskih izkušenj pri delu z javno-pravnimi subjekti ponujamo še posebej storitve ekspertnega pravnega svetovanja na področju zasebnega gospodarskega prava in javnega prava pravnim osebam javnega prava (kot so občine, javna podjetja, javni skladi), kakor tudi gospodarskim subjektom v večinski lasti subjektov javnega prava.

Smo vrhunsko kvalificirana skupina pravnih svetovalcev, zavezanih k odličnosti pri svojem delu, ki bo s svojim delovanjem naše stranke usmerila k zmanjšanju pravnih in posledično tudi poslovnih rizikov pri poslovanju v našem podjetniškem okolju.

Nudimo vse storitve pod eno streho.