Pregled trga nepremičnin: Na stanovanjskem trgu kupci počasnejši, cene brez večjih premikovNa trgu stanovanjskih nepremičnin se letos rahlo zaznava trend padanja prometa, ki se je začel lani. Cene, ki so lani dosegle nove rekordne vrednosti, pri čemer se je v drugi polovici leta rast ustavila, se letos zaenkrat niso bistveno spremenile, ugotavljajo v družbah za analizo trga in za nepremičninsko posredovanje.
Trend upada prometa na trgu stanovanjskih nepremičnin - število poslov se je lani glede na letno poročilo Geodetske uprave (Gurs) od aprila naprej v medletni primerjavi zmanjševalo, se nadaljuje tudi letos. Cene, so lani v prvem delu leta krepko rasle, na letni ravni pa dosegle nove rekordne vrednosti, se je pa njihova rast v drugi polovici leta ustavila in se niso bistveno spremenile.

Podatkov za prvo četrtletje še ni, je pa glede na razpoložljive podatke za januar in februar mogoče potrditi, da se je umirjanje aktivnosti nadaljevalo, je STA povedala ustanoviteljica družbe Arvio, ki se ukvarja z analizo nepremičninskega trga, Ajda Kaluža.

"Na nekaterih lokacijah je promet glede na enako obdobje lani padel. Ni pa bil tolikšen padec zabeležen na najbolj aktivnih trgih, kot sta Ljubljana in Maribor, "  je dejala.

Zaenkrat ni znakov bistvenih sprememb nivojev cen stanovanjskih nepremičnin. "Na stanovanjskih trgih, ki nas običajno najbolj zanimajo, kot so Ljubljana, Maribor in Obala, trenutni podatki ne kažejo bistvenih sprememb cen. Cene so se spremenile za do dva odstotka, kar je v skladu s pričakovanji strokovnjakov," pravi Kaluža.

"Cene nepremičnin so namreč bolj "lepljive", kar pomeni, da se v običajnih razmerah ne spreminjajo hitro. Glede na skokovito rast teh cen v preteklih letih pa vidimo, da večjih sprememb cen ni mogoče izključiti," dodaja.V nepremičninski družbi Remax Slovenija letos ne zaznavajo ne rasti in ne padca cen. "Opažamo, da so oglaševane cene, ki jih v naši agenciji nastavimo na podlagi analize trga za vsako posamezno nepremičnino, zastavljene dokaj realno. Lani je bil trg prodajalcev dokaj živahen, saj so se nepremičnine, ki so prišle v našo bazo, dokaj hitro prodale, zato zaenkrat še ni zaznati večjih tenzij po znižanju oglaševanih cen. To se običajno zgodi nekaj mesecev po zmanjšanju povpraševanja pri nepremičninah, ki dalj časa ostanejo na trgu,"; je za STA povedal direktor družbe Igor Horvat.

Velike pocenitve stanovanjskih nepremičnin ne pričakujejo, saj se cene kreirajo glede na razmerje med ponudbo in povpraševanjem na trgu. "Glede na to, da je ponudbe nepremičnin na mnogih trgih še zmeraj premalo glede na povpraševanje, število neprodanih novogradenj ni veliko, podjetja in prebivalstvo pa niso prezadolženi, velikih sprememb cen nepremičnin v kratkem ne pričakujemo. Soočamo pa se tudi z visoko inflacijo in podražitvami gradbenega materiala in storitev," je dejal Horvat.

Horvat je dejal, da kupci, ki financirajo nakup s posojili, postajajo previdnejši. Treba pa je upoštevati, je dodal, da na povpraševanje po nepremičninah vpliva tudi več drugih dejavnikov, kot so inflacija, gospodarsko stanje in stopnja zaposlenosti, višina depozitov prebivalstva na bankah, "ki pa še je vedno zelo ugodna, kar ugodno vpliva na povpraševanje nepremičninskem trgu in ohranja stabilnost".

Horvat opozarja, da so vzroki za krizo 2008 izvirali predvsem iz prezadolženosti gospodarstva in slabih posojil na bankah. "Danes je slika drugačna, saj so gospodarstvo, banke in prebivalstvo v zelo dobri kondiciji, po drugi strani pa se že soočamo s stagflacijo, kar pomeni počasnim znižanjem gospodarske rasti in inflacijo zaradi ukrepov centralnih bank. Zaradi slednjega pa se kupci predvsem zaradi izgube vrednosti denarja, velike zaloge prihrankov in nizkih obrestnih mer na depozite še vedno odločajo za nakup novogradenj predvsem na privlačnih lokacijah, kjer je gospodarsko stanje ugodno in demografski trendi pozitivni," pravi in dodaja, da je pa treba upoštevati, da je povpraševanje po novih stanovanjih dinamično in se lahko spreminja z različnimi vplivi na trgu.

"Investitorji, s katerimi govorimo, izpostavljajo, da tokrat ni tolikšne zaloge neprodanih stanovanj in da so se iz pretekle krize tudi oni naučili ter mnogokrat investicije izvajajo v fazah. To bi moralo v praksi pomeniti, da lahko nadaljnjo investicijo ustavijo, če prve zgrajene enote niso prodane," je povedala Kaluža. Kar se tiče padca števila transakcij, pa zaenkrat ne kaže, da bi se trend manjšanja prometa, ki se je začel v drugi polovici lanskega leta, spremenil, je dodala.

Gurs je v letnem poročilu ocenil, da je v Ljubljani, ki narekuje trende na slovenskem nepremičninskem trgu, povpraševanje po novih stanovanjih še vedno presegalo ponudbo in se je večina novih stanovanj prodala že v predprodaji oz. v času gradnje, v zadnjem času pa da je bilo že zaznati manjše zanimanje za rezervacije stanovanj, ki so v gradnji. Kaluža pravi, da so pri novih stanovanjih sicer evidence v Sloveniji bistveno slabše kot za sekundarni trg, saj investitorji teh poslov ne poročajo v evidenco trga nepremičnin.


VIR: Jure Bernard, STApregled trga aktualno nepremičninski trg

Najdi na blogu

Categories / Tags